چین ماشین ماشین سفارشی با دقت بالا قطعات مهر زنی فلز صفحات گیره برنجی برقی

ماشین ماشین سفارشی با دقت بالا قطعات مهر زنی فلز صفحات گیره برنجی برقی

تایپ کنید: تخت؛ برگ؛ صفحه
مواد: فولاد
استفاده کنید: صنعتی
1